Om linser!

Om kontaktlinser
Kontaktlins, lins, en lins som fästs direkt på ögat med adhesion, för att ersätta glasögon eller för kosmetiska ändamål. I Sverige behöver man recept från en optiker för att kunna köpa kontaktlinser, men vissa nätbutiker nöjer sig med att kunden intygar att han/hon har ett recept.

Historia
Den första kontaktlinsen framställdes av tysken Adolf Fick 1887. Denna var gjord i glas, fruktansvärt obekväm och kunde bara bäras några få timmar. Den massproducerades aldrig. De första kontaktlinserna för kommersiellt bruk kom på det tidiga 40-talet och var hårda, av plexiglas, och täckte hela ögat. Dessa var mindre obekväma än sin glasföregångare och nu linserna fick sitt genombrott inom bl.a. filmindustrin, men de var mycket dyra.

I mitten av 50-talet kom de mjuka kontaktlinserna som kunde bäras en hel dag. Dessa var avsevärt billigare och succén var ett faktum, nu kunde "alla" skaffa sig kontaktlinser och det innebar en stor befrielse, särskilt för de med svåra synfel som inte längre behövde så tjocka och tunga glas i sina glasögon.

Numera är det vanligaste mjuka kontaklinser, men beroende på var i världen man befinner sig varierar användandet. I USA, Storbritannien och Tyskland är hårda linser vanliga medan majoriteten av linserna som säljs i Sverige är mjuka.

Tidigare rengjordes linserna genom kokning i saltlösning i en speciell apparat. Numera använder man olika saltlösningar och desinfektionslösningar (linsvätska). Mjuka linser byts ut regelbundet, och det finns allt från mjuka halvårslinser till kvartalslinser, månadslinser, tvåveckorslinser och endagslinser.

Olika linstyper
En linstyp som har blivit allt mer populär är linser i silicon-hydrogelmaterial, även kallade "dygnet-runt-linser" som bärs en månad i sträck, dag som natt. Linser kan idag korrigera de flesta synfel, såsom när- och översynthet, till astigmatism (brytningsfel), presbyopi (åldersynthet) etc. Vidare finns även kontaktlinser för kosmetiskt bruk, färgade linser för att till exempel byta ögonfärg, förstärka sin egen, tillsätta "glitter" i ögonen, eller korrigera kosmetiska defekter i ögat.

Mått & specifikationer
På ett recept från en optiker anges linsens styrka och brytningsfel, diameter, baskurva och märke. Diametern (d) är linsens yttermått och baskurvan (BC) är radien på den cirkelbåge som motsvarar linsens insida. Ju större baskurvan är desto planare är linsen. Både diametern och baskurvan anges i millimeter. Sammanfattningsvis anges värden i dessa parametrar; POW / PWR / SPH = STYRKA, anger storleken på ditt synfel i plus- eller minusvärden. BC = BASKURVA, beskriver linsens kupning DIA = DIAMETER, anger linsens storlek kant till kant CYL = CYLINDER, anger styrkan på ditt brytningsfel AX / AXIS = AXEL, anger vinkeln på ditt brytningsfel.

Komplikationer
De flesta komplikationer uppstår när linserna används på ett annat sätt än det optikern eller ögonläkaren föreskrivit. Att sova med linser som inte är designade eller godkända för det är en vanlig orsak till komplikationer. Många använder linserna längre än den rekommenderade användningstiden, det vill säga att de bär 1, 14 eller 30 dagars linser i flera dagar, månader eller år. Detta håller kostnaden för linserna nere, men riskerar att orsaka permanent skada på ögat och synförlust.

Läs mer på nästa sida om värdefulla tips i samband med köp av linser på nätet!